...PROGRAM + INTRODUCTION

CTRL-CLICK HERE FOR PROGRAM DOWNLOAD


INTRODUCTION; (Danish)

Vi ser arkitekturens del-til-del-/del-til-helhed-problematik som den grundlæggende arkitektoniske problemstilling. Vi har arbejdet med projektet som en udfordrende mulighed for at opsøge en proces, hvor et definitivt slutresultat ikke er målet. Med en sådan empirisk proces har vi videreudviklet en forståelse for del-til-del/del-til-helhed-problematikken i en avanceret geometrisk sammenhæng, hvor vi arbejdet helt ned i 1:1. I løbet af processen har vi udforsket materialeegenskaber, produktionsteknikker, samlingsteknikker og generative processer. I projektet har vi arbejdet med kompleksitet og diversitet som kvalitative parametre.

Programmatisk:
Vi har udviklet og revideret en rum-plan, som er trosneutral, men som alligevel opfylder specifikke behov. De her specifikke krav fremsættes gennem studier af arketypiske rum-organiseringer for kontemplation, herunder både af naturen skabte og menneskeskabte pladser, og hovedsagelig med fokus på bygninger blandt kristne, muslimer, jøder, hinduister og buddhister. Gennem en empirisk undersøgelse og analytiske modeller har vores Place of Worship definerets og redefinerets. Dvs. at vi har transformeret kvaliteter fra historiske forgængere til et bud på en ny organisering og dermed rumlig oplevelse passende for en nutidig måde at udøve tro på.

Udvikling: Ved at benytte os af digitale produktionsmetoder og -teknikker som lasercutting, 3D-print, CNC-fræsning har vi tilegnet os en viden om, hvordan komplekse former produceres og sættes sammen. Vi ser udviklingsprocessen som en skitseringsmetode og en undersøgelse af, hvorvidt materialet kan berige resultatet af produktionsteknikken eller vice versa. Ornamentik tager ofte udgangspunkt i simple geometrier, som gennem artikulation og sammensætning udgør en større kompleksitet. Vi har set det som essentielt at samtidig udvikle analoge skitsemodeller.

Design: Via studier og analyser af det kontemplative og dets virkemiddel , har vi opbygget et “vokabular”, som beskriver de kvaliteter og muligheder, som vi har arbejdet videre med og raffineret.
En essentiel del af dette vokabular er modeller fremstillet med “rapid prototyping”. Designet skal være en syntese af alle de følgende aspekter, som bidrager til en fuldt udviklet arkitektonisk oplevelse: form, sammensætning, materiale, tekstur, transparens og lys/skygge.

Vi har valgt at placere vores projektet på Manhattan i New York, da dette er et af verdens mest flerkulturelle og mangfoldige områder i forhold til etnisitet og religiøsitet. Projektet lægger sig i den nordlige del av det internationale området ved FNs Hovedkvarter på den østlige side af Midtown Manhattan mod East River, der mennesker fra 192 nationer arbejder.

Vi har dannet en skov på sitet for at skabe en kontrast til det urbane bylivet udenfor, samt danne grunnlaget for en iscenesættelse af ankomsten til en underspilt bygning
Bevægelsen gennem skoven, som ikke-hierarkisk struktur, kontrasterer Manhattans Grid-baserede bevægelse og forstærker oplevelsen av at bevæge sig gennem, og mod, noget kontemplativt...

Ved at anlægge en æske i skoven, der alligevel forholder sig til Manhattans grid, kontrasterer man skovens frie forløb. Inde i æsken kontrasteres dess ytre precise form ved at bevægelsen igen blir fri.
Med utgangspunkt i historiske forgængere, nedbrydes grænserne mellom de religionsspesifikke rum, og det arbejdes med deres specifike rumlige og lysmæssige kvaliteter. Det kontemplative forløb fortsættes fra skoven, ind i æsken, videre ind i mindre zoner der akustik, lys, intimitet og tekstur definierer en graduering af det kontemplative.CV
 
Simon Natanael Svensson

Professional work

2006-2009 junior architect, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Copenhagen
2006-2006 student employee, Lars Gitz Architects, Copenhagen

Education

2006-2009 M.Arch, the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen
2003-2006 B.Arch, the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen
2003-2003 Krabbesholm Art School, Skive
2000-2002 School of Architecture, Lund University, Lund

Anders Wærum Rognerud

Professional work

2009-2009 part time, NORD arkitekter, Copenhagen
2007-2008 junior architect, DARK Arkitekter, Oslo
2007-2007 intern, NORD arkitekter, Copenhagen
2005-2008 Project Draftsman, Summerhouse Söderöra, Tham & Videgård Arkitekter, Stockholm

Education

2006-2009 M.Arch, the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen
2003-2006 B.Arch, Aarhus School of Architecture, Aarhus
2003-2003 Krabbesholm Art School, Skive

...FINAL PRESENTATION 12th of JANUARY

as

JURY; Mette Kynne Frandsen, Anders Wesley Hansen, Cathrine Lotz


...MODELS

hgf

Transition studies (analogue)
Massing studies 1:400 (3-d print)

 

Building segments 1:100, Roof components 1:50 (3-d print), Sectionmodel 1:100

 

Acoustic panel tests 1:10 , Final Ribwall Segment 1:10 (CNC/Laser)Final acoustic panels (high finish) 1:10 + 1:1

...PRESENTATION BOARDS


board 01board 02


 board 03
 

 board 04
 ...PLANS

j

Level 00

Level 01


Level 02


...SECTIONS + FACADES + SITEPLAN


Longitudinal/Cross sectionFacades N-E-W-SSiteplan
...ACOUSTICS + CONSTRUCTION

By using ripples as an intelligent ornamental strategy, we avoid soundscattering and are able to control acoustics in open spaces. The density in the surface material is crucial to absorb sound and create differentiated spatial-, and therefore acoustical, qualities/experiences. Different contemplative zones = different acoustical experiences...


Ripple strategies;


1; Change material / density by panel

2; Change material / density by ripples

3; Change material / density by debth of ripples (level of ornament = level of acoustical control)Source locators situated in tested area of building;

Tests showing possibility of differentiated acoustics despite coherent spaces;Computeranimated tests of the 3-d model shows how strategy could work out;
PLEASE PLAY THEM ALL TO HEAR THE DIFFERENCE;


CLICK PLAY TO LISTEN TO ACOUSTICS IN THE ZONE BELOW; 


CLICK PLAY TO LISTEN TO ACOUSTICS IN THE ZONE BELOW;CLICK PLAY TO LISTEN TO ACOUSTICS IN THE ZONE BELOW;


Construction; Steel structure every 10th meter, cores handles horiz. loads

Construction and assembly;